ქულების დაგროვება, გამოყენება

დარეგისტრირების შემთხვევაში ერთჯერადად გეძლევათ 20 ქულა, პროდუქტის ყიდვის დროს კი ქულა თანხასთანაა დამოკიდებული, მაგალითად: თუ თქვენ ყიდულობთ მედალიონს, რომელიც ღირს 16 ლარი, თქვენ მიიღებთ 10 ქულას.

ქულების დაგროვება ასევე შეგიძლიათ პროდუქტის შეფასებით, თითო შეფასებულ პრდუქტზე თქვენ მიიღებთ 3 ქულას, თუმცა უნდა შეაფასოთ მხოლოდ ნაყიდი პროდუქტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუფრთხილებლად დაგაკლდებათ ქულები!

ქულების გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს პროდუქტის ყიდვისას! ყიდვის შემდეგ ქულები არ გიუქმდებათ, გენახებათ 1 თვის განმავლობაში! და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ დროს ვადის გასვლამდე.

ქულების გამოყენებისათვის დააჭირეთ

„ქულების გამოყენებას“

რომელიც წითლადაა შემოხაზული ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

point